Tuesday, February 03, 2009

Jag håller med

Nathan Schachar skriver Utrikeskrönikor på DN som jag brukar läsa. Jag håller inte alltid med om vad han skriver, men det brukar åtminståne vara tänkvärt.

Den här krönikan, om Kapitalism och Girighet, håller jag dock med om.

Klart läsvärd!

No comments: