Wednesday, January 28, 2009

Ironiskt?

Nu när Island ska få en S+VP-regering passar man på att höja kvoterna för valjakten.

Det tycker jag är helt perfekt :)

No comments: