Tuesday, December 16, 2008

Jordbävning i Skåne!?!

Va?

Här trodde jag i min enfald att jag bodde där jordbävningarna händer, så drämmer Skåne till med en 4,7.a? Känns på något sätt lite fuskigt.

Men väldigt bra att ingen verkar ha skadats eller hus ha rasat.

Frågan är dock, hur långt bort kändes den? I Göteborg? I Stockholm? Längre bort?

No comments: