Friday, March 07, 2008

Världens bästa filmreplik

ur ett nytt perspektiv

(och om inte bilden visas, så finns den här)

No comments: