Friday, February 23, 2007

Björgólfur Þór Björgólfsson


Islands rikaste man. 39 år gammal och värd c.a 15 miljarder SEK.

Började med att köpa en gammal Coca-Cola-fabrik och flyttade den till St Petersburg för att brygga öl. Sålde sedan den och leker nu med olika projekt.

Far hans är dock inte helt fattig han heller, utan det är han som ligger bakom pengarna för köpet av West Ham.

No comments: