Thursday, November 02, 2006

PromiskuositetEgentligen... var det någon som verkligen trodde att det inte låg tilll så här, som den här revolutionerande rapporten säger.

  • Det är rätt givet att folk har fler sexpartners i öppnare länder... i u-länder gifter sig folk tidigare och giftermål brukar kräva monogami (åtm av ena parten).
  • Det är rätt givet att folk som är i ett förhållande har sex oftare... de slipper ju fan leta.
  • Slutligen att folk har sex tidigare... blygheten och moralen finns kvar trots medias sexifiering. (ok, sämst argument där)

No comments: