Thursday, November 16, 2006

Den ljuva värld är vår...


Alternativt, en lång dags färd mot natt

No comments: